Print

Opslag in bovengrondse tanks

De PGS 29 is de richtlijn voor bovengrondse opslag van brandbare vloeistoffen in verticale cilindrische tanks. De richtlijn geldt voor de hele levensfase van de tank. PGS 29 geeft richtlijnen voor de arbeidsveilige, milieuveilige en brandveilige opslag.

In PGS 31 zijn regels opgenomen voor de opslag van gevaarlijke vloeistoffen (chemicaliën, niet zijnde vloeibare brandstoffen) in ondergrondse en bovengrondse tankinstallaties. Onderwerpen die daarbij aan bod komen zijn:

  • ontwerpen / bouwen
  • gebruiken (in werking hebben)
  • onderhouden
  • inspecteren/herclassificeren van deze installaties.

PGS 31 vult een hiaat op. In PGS 29 zijn regels opgenomen waar de bovengrondse opslag van vloeibare brandstoffen aan moet voldoen. Voor enkele aspecten van een tankinstallatie, bijvoorbeeld het ontwerp ervan, zijn de uitgangspunten van deze richtlijnen ook bruikbaar voor de opslag van overige chemicaliën. Maar voor andere aspecten zijn deze richtlijnen niet geschikt. Met de publicatie van de PGS 31 is dat hiaat nu opgevuld.

Neem voor meer informatie over de PGS 29 en PGS 31 contact met ons op.