Print

Over Opslag gevaarlijke stoffen.nl

Opslaggevaarlijkestoffen.nl is een adviesbureau onderdeel van de TOP-Consultants Groep gevestigd in Breda. Wij zijn gespecialiseerd in de praktische en beheerste omgang rond de opslag van gevaarlijke stoffen.

Wij bieden niet één product of dienst aan, maar een totaalpakket op het gebied van risicobeheersing, vergunningen, milieu, externe veiligheid, ruimtelijke ordening, arbo, kwaliteit en hieraan gerelateerde aspecten. Kortom, een pakket van adviezen in relatie tot strategie en risicomanagement inclusief de daadwerkelijke uitvoering in de praktijk.

Wij willen met onze klanten een wisselwerking opbouwen, zodat we op het juiste moment passende inzet leveren. Vaak betekent dit dat we niet alleen projecten inhoudelijk voor u uitvoeren, maar dat wij ook met u meedenken en daar waar mogelijk verbetervoorstellen aanreiken. Tevens onderhouden we contacten met overheidsdiensten.

Wij hebben veel ervaring met projecten met grootschalige opslag van gevaarlijke stoffen, en ook met het begeleiden van bedrijven om het veiligheidshandelen en -bewustzijn van alle medewerkers op alle niveaus binnen het bedrijf voldoende te implementeren en te borgen.

Neem contact met ons op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek