Print

Activiteitenbesluit

Tegenwoordig zijn er steeds meer bedrijven die vallen onder de werking van het Activiteitenbesluit, en hoeven niet meer te beschikken over een milieuvergunning. Wel moeten deze bedrijven voldoen aan de eisen uit het Activiteitenbesluit en Activiteitenregeling. De eisen voor de opslag gevaarlijke stoffen zijn geregeld in Afdeling 4.1 van het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling. Deze volgen de eisen uit hoofdstuk 3 van de PGS 15, betrekking hebbende op opslagen minder dan 10.000 kg verpakte gevaarlijke stoffen in een opslagcompartiment.

In een bedrijf kunnen meerdere opslagen aanwezig zijn, zolang de opslag per opslagcompartiment minder bedraagt dan 10 ton, Wel geldt een meldingplicht, waarvoor de AIM (Activiteitenbesluit Internet Module) moet worden doorlopen.

Vergunning Wet Milieubeheer

Wanneer sprake is van de opslag van meer dan 10 ton gevaarlijke stoffen in een opslagcompartiment is sprake van een vergunningplicht, en moet het bedrijf een Omgevingsvergunning Milieu (milieuvergunning) aanvragen. De doorlooptijd hiervoor varieert, maar is al gauw 6 maanden. In de vergunning worden de eisen uit de PGS 15 rechtstreeks opgelegd, eventueel aangevuld met de eisen uit de NRB (Nederlandse Richtlijn Bodem).

Bedacht moet worden dat bij grotere opslagen sprake kán zijn van een Bevi plicht, of zelfs een Brzo plicht.

Voor al uw praktische vragen kunt u contact met ons opnemen